Page 14 - mag_97
P. 14

Ας φιλοςοφήςουμε…               του Γεράσιμου Γεωργάτου

                                                                                              «Ο κόσμος είναι φτιαγμένος


                                                                                    για να καταλήξει σ' ένα ωραίο βιβλίο.»

                                                                                                            Στεφάν Μαλαρμέ

        φή που την αποτυπώνει στην θηλυ-           ταξιδιωτών, αγροτών, ψαράδων,

        κή ύλη για τη δημιουργία του νέου           κλπ, σε βοήθεια συνεργατών και
        οργανισμού. Με ανάλογο τρόπο             σε γραπτά άλλων ερευνητών. Εί-

        επιχείρησε να ερμηνεύσει το φαι-           ναι όμως πάντα προσεκτικός με τις

        νόμενο της γέννησης και της κλη-           πηγές του και σκεπτικιστής ακόμα
        ρονομικότητας σε όλη την ιεραρ-            και με τις δικές του παρατηρήσεις.

        χική κλίμακα των έμβιων όντων,            Προφανώς πολλά από τα συμπε-

        μέχρι την κατώτερη βαθμίδα των            ράσματά του δεν μας ικανοποιούν
        άναιμων που παράγουν σκώληκες             σήμερα. Άνοιξε όμως, όχι απλώς

        ή προνύμφες. Ο βιολόγος, κατά             δρόμους, αλλά λεωφόρους, με τις

        τον Αριστοτέλη, πρέπει πάντα να            παρατηρήσεις και τα ερωτήματα
        γνωρίζει την πλήρη και ώριμη μορ-           που έθεσε, και όχι μόνο για τη βιο-

        φή ενός οργανισμού και τον σκοπό           λογία και τη φυσική ιστορία.

        της ύπαρξής του, δηλαδή το τελικό           Θα σταθούμε όμως εδώ, θα επα-
  14     αίτιο, για να μπορέσει αναγόμενος           ναλάβουμε τις θερμότατες ευχές

        προς τα πίσω να κατανοήσει το υλι-          για τα δεκάχρονα του περιοδικού

        κό, το ειδικό-μορφικό και το ποιη-          μας και θα επανέλθουμε στο επό-
        τικό αίτιο και εν τέλει να κατανοή-          μενο σημείωμα και πάλι με τον ατε-

        σει τη δομή και τη λειτουργία ενός          λείωτο Αριστοτέλη για να δούμε

        οργανισμού. Είναι η μέθοδος που            την πρακτική του φιλοσοφία, δη-
        χρησιμοποιεί για το σύνολο των            λαδή τις απόψεις του για την τέχνη,

        όντων, εκκινώντας από το πρώτο            την ηθική και την πολιτική.

        κινούν ακίνητο στον ουρανό και
        κατεβαίνοντας στον άνθρωπο, μέ-

        χρι τα κατώτερα ζώα και φυτά.

        Καθώς ο Αριστοτέλης ασχολήθηκε
        με τον σύμπαντα κόσμο, θεωρού-

        με αδύνατο τέτοιο πλήθος παρα-

        τηρησιακών δεδομένων να ήταν
        αποκλειστικά δικό του. Εκτός από

        τις δικές του προσωπικές παρατη-

        ρήσεις, στο θέμα της βιολογίας θα
        πρέπει να στηρίχτηκε σε αναφορές
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19