Page 10 - mag_97
P. 10

Ας φιλοςοφήςουμε…


        Ο ΑρισΤΟΤΕλησ
        ωσ βιΟλΟγΟσ

        Για τον Αριστοτέλη η διαφορά             λεσε αργότερα ένα από τα σημεία
  10
        των έμβιων από τα άβια όντα είναι           τριβής στις θεολογικές διαμάχες,
        η ύπαρξη της ψυχής στα έμβια. η            ιδίως κατά τον Μεσαίωνα.

        ψυχή, κατά την άποψή του, είναι η           Δεν ξέρουμε γιατί ο Αριστοτέλης

        εντελέχεια, δηλαδή η μορφή που            ενδιαφέρθηκε τόσο πολύ για τα
        καταλήγει να έχει το σώμα. Αυτός           βιολογικά ζητήματα. Ίσως να τον

        είναι ο ορισμός του Αριστοτέλη            επηρέασε το γεγονός ότι ο πατέ-

        που συνδέει άρρηκτα το σώμα με            ρας του ήταν γιατρός. Ας δούμε

        την ψυχή. Κάθε έμβιο ον έχει κατ’           όμως τι λέει γι’ αυτό ο ίδιος ο Αρι-

        ανάγκη σώμα και ψυχή, δηλαδή             στοτέλης στο έργο του «Περί ζώων
        ύλη και μορφή και δεν μπορού-             μορίων». Γράφει λοιπόν ότι από τη

        με να διαχωρίσουμε το ένα απ’ το           μια μεριά μπορεί να σκεφτεί κανείς

        άλλο. Αν πεθάνει το σώμα, χάνε-            τη χάρη που έχει και τη χαρά που
        ται μαζί και η ψυχή, η οποία είναι το         σου δίνει η μελέτη των άστρων,

        μορφοποιό στοιχείο του σώματος.            που είναι τα πιο θεϊκά φυσικά όντα,

        Άρα, σε αντίθεση με τον Πλάτωνα            και από την άλλη έχουμε τα ταπει-

        και με τα μονοθεϊστικά συστήματα,           νά ζώα και τα φυτά. η μία έρευνα

        ο Αριστοτέλης δεν πίστευε στην            λοιπόν είναι η αστρονομία, η άλλη
        αθανασία της ψυχής. Αυτό αποτέ-            έρευνα θα λέγαμε είναι η ζωολο-
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15