Page 13 - mag_97
P. 13

του Γεράσιμου Γεωργάτου


                      Fra Xanto Avelli da Rovigo, 1535, Urbino.
                        New York, Metropolitan Museum


                                                                13

        ψυχή που τη θεωρούσε υπεύθυνη             αποσυντίθεται και η ψυχή παύει να

        για τα ζωτικά χαρακτηριστικά των           υπάρχει.

        έμβιων όντων και τα κατέταξε ιε-           Δεν άφησε έξω από τον προβλη-

        ραρχικά ανάλογα με τα είδη ψυχής.           ματισμό του και την κληρονομικό-
        Τα φυτά έχουν θρεπτική ψυχή που            τητα. Πώς δηλαδή η μορφή-ψυχή

        περιορίζεται στο να τρέφονται, να           μεταδίδεται από τους γονείς στους

        αυξάνονται και να αναπαράγονται.           απογόνους τους; Ο Αριστοτέλης
        Τα ζώα διαθέτουν αισθητική ψυχή            υποστήριξε ότι η ύπαρξη δύο φύ-

        που τους προσφέρει επιπλέον την            λων – αρσενικού και θηλυκού –

        αίσθηση της κίνησης. Τέλος, ο άν-           αντανακλά τη διάκριση μεταξύ ειδι-

        θρωπος διαθέτει την έλλογη ψυχή            κού και ποιητικού αιτίου (που εδώ
        που του προσδίδει τις ανώτερες            συγχωνεύονται) και της ύλης στην

        διανοητικές ικανότητες. Αφού λοι-           οποία επιδρά αυτό το αίτιο. Στους

        πόν η ψυχή είναι η μορφή του ορ-           ανθρώπους και τα ανώτερα ζώα,

        γανισμού, δεν μπορεί να είναι αθά-          το θηλυκό προσφέρει την ύλη. Το
        νατη. Με το θάνατο, ο οργανισμός           αρσενικό σπέρμα περιέχει τη μορ-
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18