Page 11 - mag_97
P. 11

του Γεράσιμου Γεωργάτου        γία. «Και οι δυο έρευνες», λέει ο          κανείς ότι το γεγονός ότι είναι πιο

        Αριστοτέλης, «έχουν τη χάρη τους.           κοντά μας και η φύση τους μας εί-             11
        Στην πρώτη περίπτωση η γνώση             ναι πιο οικεία, εξισορροπεί κατά

        των αιωνίων ουσιών [των άστρων]            κάποιο τρόπο την αξία της επιστή-

        έχει τόση αξία, ώστε ακόμη και η           μης των αιωνίων ουσιών [δηλαδή
        ελάχιστη επαφή μαζί τους προσφέ-           των άστρων]. Γιατί ακόμη και αυτά

        ρει μεγαλύτερη ικανοποίηση από            που δεν παρουσιάζουν την παραμι-

        κάθε άλλη γνωστή μας ηδονή, όπως           κρή χάρη στην όψη, η φύση τα δη-

        ακριβώς και το να διακρίνεις έστω           μιούργησε έτσι ώστε η θεωρία τους

        και μια φευγαλέα και αποσπασματι-           να προσφέρει ασύλληπτες ηδονές
        κή εικόνα του έρωτά σου, σού δί-           σε εκείνους που μπορούν να συλ-

        νει μεγαλύτερη χαρά από την πλήρη           λάβουν τις αιτίες, σε όσους είναι

        θέα πολλών άλλων και σπουδαίων            πραγματικοί φιλόσοφοι... Σε όλα τα
        πραγμάτων. Στη δεύτερη περίπτωση           έργα της φύσης υπάρχει κάτι αξιο-

        η διαφορά είναι ότι η γνώση μας εί-          θαύμαστο».

        ναι πολύ πιο έγκυρη, αφού γνωρί-           η ποσότητα και ο πλούτος των

        ζουμε καλύτερα πολύ περισσότερες           διαθέσιμων δεδομένων αποζη-

        πλευρές των φθαρτών όντων [των            μιώνει λοιπόν τον ερευνητή που
        ζώων και των φυτών]. Θα έλεγε             ασχολείται με όντα υποδεέστερα
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16