Page 14 - mag_110
P. 14

ΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΉΣΟΥΜΕ…


        ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΏΠΟΙ
        ΤΟΥ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΥ        Ο Αρκεσίλαος, 316 - 241 π.Χ.

        Η μεταστροφή της Πλατωνικής            ζήτημα και να μη διαμορφώνου-

        Ακαδημίας στον σκεπτικισμό πραγ-           με πεποιθήσεις, γιατί δεν υπάρχει

        ματοποιήθηκε από τον έκτο διάδο-           κανένα κριτήριο αλήθειας που να
  14     χό του Πλάτωνα στη διεύθυνσή της,           μπορεί να μας βοηθήσει να επι-

        τον Αρκεσίλαο, ο οποίος τέθηκε            λέξουμε ανάμεσά τους. Πρόκει-

        επικεφαλής της το 266 π.Χ. Ο Αρ-           ται για την περίφημη «ισοσθένεια
        κεσίλαος δεν άφησε γραπτά έργα            των λόγων» που σχετικοποιεί

        και οι απόψεις του παρουσιάζονται           εντελώς τη δυνατότητα απόκτη-

        αντιφατικά από μεταγενέστερους            σης της γνώσης και προσέγγισης
        σχολιαστές, μεταξύ των οποίων             της αλήθειας. Σύμφωνα με τον

        ο Κικέρωνας και ο Πλούταρχος,             Κικέρωνα, ο Αρκεσίλαος ισχυρι-
        οπότε είναι δύσκολο να του απο-            ζόταν ότι δεν γνώριζε τίποτα, ούτε

        δώσει κάνεις με ακρίβεια ένα σύ-           την ίδια του την άγνοια, την οποία

        νολο θεωριών. Πάντως υποστήρι-            τουλάχιστον ο Σωκράτης δήλωνε
        ξε, με βάση τη σωκρατική έννοια            ότι την γνώριζε μετά βεβαιότητας.

        της φιλοσοφίας ως έρευνας που             Ίσως πάλι να πίστευε ότι υπάρχει

        προοδεύει διαλεκτικά και αποδε-            αλήθεια αλλά δεν διαθέτουμε την
        χόμενος την μη οριστική έκβαση            ικανότητα να την ανακαλύψουμε.

        μιας τέτοιας έρευνας, ότι πρέπει           Κάτι τέτοιο φαίνεται να επιβεβαιώ-

        να μην αποδεχόμαστε καμία από             νεται από τη στάση του διαδόχου
        δύο αντικρουόμενες επιχειρημα-            του Αρκεσιλάου στη διεύθυνση της

        τολογίες αναφορικά με το ίδιο             ακαδημίας του Καρνεάδη.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19