Page 13 - Magazine 87
P. 13

του Γεράσιμου Γεωργάτου


 Η πλΑτωνικΗ γρΑφΗ,  σούς και τους κύβους και πάνω απ’       κο της μνήμης αλλά της υπόμνησης.


                                   Στους μαθητές σου δεν φέρνεις την
        όλα τη γραφή. Βασιλιάς τότε όλης της
 Η χρΗσΗ του διΑλογου  Αιγύπτου ήταν ο Θαμούς (τον Θαμού      αληθινή σοφία αλλά μόνο την επίφα-
                                   ση της σοφίας. Τους κάνεις να ακούν
        οι Έλληνες τον ονομάζουν Άμμωνα). Σ’
 κΑι του μυθου αυτόν λοιπόν ήρθε ο Θευθ, του επέ-          πολλά, χωρίς να τους διδάσκεις και
                                   τελικά νομίζουν ότι γνωρίζουν και πολ-
        δειξε τις τέχνες του και του είπε ότι θα
        έπρεπε να διαδοθούν σε όλους τους           λά, ενώ κατά κανόνα δεν γνωρίζουν
        άλλους Αιγυπτίους. O βασιλιάς τότε          τίποτε· γίνονται μάλιστα φορτικοί σε
        τον ρώτησε ποια είναι η ωφέλεια της          κάθε συντροφιά, αφού παριστάνουν

        καθεμιάς τέχνης και καθώς εκείνος           τους σοφούς, χωρίς να είναι».
        του εξηγούσε, άλλες από τις εξηγή-          Προφανώς πρόκειται για μύθο που

        σεις τις επαινούσε και άλλες τις κα-         κατασκευάστηκε από τον Πλάτωνα.
        τέκρινε ανάλογα με ό,τι του φαινόταν         Δεν μας σώζεται από άλλη πηγή,

        σωστό ή λάθος. Κάποια στιγμή όμως           όπως άλλοι πλατωνικοί μύθοι. Την
        έφθασαν και στη γραφή. "Αυτή η μά-          ιστορία λοιπόν την έχει επινοήσει ο

        θηση, βασιλιά μου", είπε ο Θευθ, "θα         Πλάτωνας, βάζει όμως τον Σωκρά-              13
        κάνει τους Αιγυπτίους σοφότερους και         τη, όπως πάντα, να την διηγηθεί.
        θα αυξήσει τη μνήμη τους· γιατί βρέ-         Από το στόμα του Σωκράτη αυτή

        θηκε το φάρμακο της μνήμης και της          η ιστορία ακούγεται πιο πειστική,
        σοφίας". Και ο Θαμούς του απάντησε:          αφού ο Σωκράτης ήταν από τους

        "Πολύτεχνε Θευθ, άλλος έχει την ικα-         λίγους στοχαστές του 5ου αιώνα
        νότητα να γεννά τις τέχνες και άλλος να        π.Χ που δεν έγραψε τίποτα, αρ-

        κρίνει αν οι τέχνες αυτές θα βλάψουν ή        νούμενος τα θέλγητρα της γραφής.
        θα ωφελήσουν. Εσύ λοιπόν τώρα, σαν          Έμεινε αφοσιωμένος στην προφο-

        πατέρας που είσαι της γραφής, έδει-          ρική επικοινωνία, θεωρώντας ότι
        ξες εύνοια σ’ αυτήν και της προσέδω-         αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος
        σες τις αντίθετες από τις πραγματικές         για να μιλά κάποιος με άλλους για

        της δυνατότητες. Γιατί η γραφή θα φέ-         τη φιλοσοφία.
        ρει λήθη στην ψυχή όσων τη μάθουν,          Ο πλατωνικός λοιπόν Σωκράτης,

        μια και αυτοί σίγουρα θα παραμελή-          στον Φαίδρο, συνοψίζει σε τρία τα
        σουν τη μνήμη τους· δείχνοντας εμπι-         μειονεκτήματα της γραφής. Πρώ-
        στοσύνη στη γραφή, θα φέρνουν στη           το: τα γραπτά κείμενα είναι

        θύμησή τους κάτι όχι από μέσα τους,          στατικά και δεν μπορούνε να
        από τον ίδιο τον εαυτό τους, αλλά από         αλλάξουν. Ό,τι έχει γραφεί γρά-

        κάποια ξένα εξωτερικά σημάδια. Αυτό          φτηκε μια για πάντα. Δεύτερο:
        που ανακάλυψες δεν είναι το φάρμα-          δεν μπορούν να υπερασπίσουν
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18