Page 10 - mag_106
P. 10

ΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΉΣΟΥΜΕ…


        Η ΥΛΙΚΗ ΦΥΣΗ
        ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

        Αφετηρία της φιλοσοφίας του              σχηματίζουν μεγαλύτερα αντικείμενα

        Επίκουρου είναι η θέση ότι τα             σαν αυτά που αντιλαμβανόμαστε με

        πάντα στη φύση αποτελούνται              τις αισθήσεις μας. Τα άτομα κινού-
        από ύλη με τη μορφή ατόμων τα             νται στον κενό χώρο με την ίδια τα-

        οποία είναι μεμονωμένα αδιαίρε-            χύτητα και οι κινήσεις τους αλληλοε-
        τα σωματίδια, πολύ μικρά για να            ξουδετερώνονται με τις συνενώσεις

        γίνουν αντιληπτά με τα αισθητή-            τους, μέσα από προσκρούσεις και

        ρια όργανά μας και κινούνται ή            συνάψεις. Τα άτομα έχουν άπειρη
  10     πέφτουν στον κενό άδειο χώρο             ποικιλομορφία, κάτι που εξηγεί την

        όπου δεν υπάρχει ύλη. Η θεωρία            ποικιλία των πραγμάτων που δημι-

        είναι σαφώς δημοκρίτεια. Ο Επίκου-          ουργούνται απ' αυτά, και βρίσκονται
        ρος όμως προχωρά ένα βήμα παρα-            σε συνεχή κίνηση στο διηνεκές. Η

        πέρα από τον Δημόκριτο. Μολονότι           κίνηση δηλαδή είναι σύμφυτη ιδιότη-

        τα άτομα είναι, όπως υποδηλώνει το          τα της ύλης, η ύπαρξή της είναι αιώ-
        όνομά τους, αδιαίρετα, δεν ταυτίζο-          νια και τίποτα δεν μπορεί να προκύ-

        νται με τις μικρότερες και ελάχιστες         ψει από το τίποτα. Οι ιδιότητες των

        ποσότητες ύλης. Αποτελούνται και           πραγμάτων που αντιλαμβανόμαστε,
        αυτά από τη σύμπτυξη μικρότερων            χρώμα, γεύση, κλπ, οφείλονται στην

        ποσοτήτων ύλης. Πρόκειται εδώ για          εκάστοτε διάταξη των ατόμων που

        μία πρώιμη σύλληψη της έννοιας των          τα συνιστούν και στην αλληλεπίδρα-
        υποατομικών σωματιδίων που επιβε-           ση τους με τις διατάξεις των ατόμων

        βαίωσε την ύπαρξή τους η σύγχρονη           από τα οποία αποτελούνται τα αισθη-
        φυσική. Τα άτομα αποτελούνται από           τήρια όργανά μας.

        αναρίθμητες συσσωματώσεις ελάχι-

        στων υλικών με άγκιστρα και εγκο-
        πές και γι` αυτό μπορούν να προ-

        σκολλώνται το ένα στο άλλο και να
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15