Page 8 - mag_100
P. 8

ΒΙΒΛΙοπΡοΤΑΣεΙΣ                                            «Όσο λιγότερο είναι εμφανής η ιδεολογία σε ένα έργο τέχνης,
                                                                     τόσο καλύτερα. Γι’ αυτό και δεν αγαπώ τα βιβλία-προκηρύξεις.»

                                                                                                                Ζοζέ Σαραμάγκου

                                        KAHLIL GIBRAN
  8
                                         Το οΡΑΜΑ


                                          ΕΚΔοΣΕΙΣ PRiNTA
                                   Η Ζωή χωρίς την Αγάπη είναι σαν δέντρο
             KAHLIL GIBRAN                δίχως άνθη και καρπούς... Η Ζωή χωρίς


          ΑΜΜοΣ ΚΑΙ ΑΦΡοΣ                  την Επανάσταση είναι σαν τις εποχές δί-
                                   χως την Άνοιξη... Η Ζωή χωρίς την Ελευ-
               ΕΚΔοΣΕΙΣ PRiNTA             θερία μοιάζει με σώμα δίχως πνεύμα.

                                   Τα τρία αυτά στοιχεία (η Αγάπη, η Επανά-
                                   σταση και η Ελευθερία) δίνουν ενέργεια
        Απάνθισμα αποφθεγμάτων δοσμένων σε          και δύναμη στα έργα του Γκιμπράν.

        ποιητικές φόρμες, το έργο αυτό του μεγά-       Στο βιβλίο αυτό ο Γκιμπράν ασχολεί-
        λου στοχαστή αναφέρεται στη χαρά και         ται με τη σημασία που έχει η Αγάπη και
        τη λύπη, στον πλησίον και τη μοναξιά του       η Ομορφιά στη ζωή μας, με τη φτώχεια
        ανθρώπου, στην αγάπη και το μίσος, στην        και την αδικία, αλλά και με τη ρομαντι-

        αμαρτία και τη συγχώρεση, στην ελευθε-        κή γοητεία που ασκεί πάνω μας ο θάνα-
        ρία και τη δουλεία – σ’ όλες τις εκφάνσεις      τος. Για τον Γκιμπράν καμία θρησκεία δεν
        της ανθρώπινης φύσης. Σκοπός του είναι        αποκαλύπτει ποτέ ολόκληρη την αλήθεια,
        όχι να μας εισάγει σε κάποια νέα φιλοσο-       γι’ αυτό λοιπόν έχει συνυφάνει στοιχεία

        φική / ηθική θεώρηση της ζωής, αλλά να        από το χριστιανισμό, τον ισλαμισμό, το
        μας δώσει κάποιες αφορμές να κοιτάξου-        βουδισμό, τον αμερικανικό υπερβατισμό
        με βαθύτερα τον εαυτό μας και –ει δυνα-        και φολκλορικά στοιχεία από την ιδιαίτε-
        τόν– να τον γνωρίσουμε καλύτερα.           ρη πατρίδα του, τον Λίβανο, για να δημι-
                                   ουργήσει τον δικό του παγκόσμιο «Ύμνο
                                   στην Ανθρωπότητα».
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13