Page 8 - mag_98
P. 8

Ας φιλοςοφήςουμε…                      Η αριστοτελική
                   πρακτική φιλοσοφία
        Μετά τη φύση και τη φυσική στον Αριστοτέλη, θα αναφερ-


        θούμε εδώ στις απόψεις του για τον άνθρωπο, την κοινω-


        νία, την τέχνη, την πολιτική και την ηθική. Ο Αριστοτέλης


        βεβαίως αντιμετώπισε τον άνθρωπο και ως φυσικό ον. Ένα


        από τα συγγράμματά του, το «Περί Ψυχής», που θα μπο-


        ρούσε κάποιος από τον τίτλο να υποθέσει ότι μιλάει για


        το ανθρώπινο βάθος ή για την ψυχή του ανθρώπου, στην


        πραγματικότητα είναι μια φυσιολογία των ανθρώπινων δυ-  8      νατοτήτων, γι' αυτό περιλαμβάνεται στα Φυσικά του. Αντι-

        μετωπίζει, δηλαδή, σε αυτό το κείμενο ο Αριστοτέλης τον


        άνθρωπο ως φυσικό ον, ένα ον που έχει αίσθηση, έχει νό-


        ηση, έχει βιολογικές λειτουργίες, έχει φαντασία, που είναι


        μια έννοια επίσης ιδιότυπη στον Αριστοτέλη, κάτι ανάμεσα


        στην αίσθηση και στη νόηση, και θα μπορούσε να βγάλει


        κανείς το συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος, αν ήθελε κάποιος


        να δώσει έναν ορισμό που να ανάγεται στη φυσική του Αρι-


        στοτέλη, είναι ένα «ζώον λογικόν», δηλαδή ένα έμψυχο ον,


        ένα ζώον που έχει ψυχή, το οποίο έχει το χαρακτηριστικό


        του λογικού και της νόησης, που δεν έχουν τα υπόλοιπα


        ζώα πλήρως τουλάχιστον εκπληρωμένο.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13