Page 10 - mag_98
P. 10

Ας φιλοςοφήςουμε…


        Η ποιΗτικΗ τέχνΗ
        και Η πραξΗ
        Στο επίπεδο, τώρα, της ζωής του αν-          κριμένη μορφή. Είναι ο πρώτος που

        θρώπου ο Αριστοτέλης αφιερώνει           έγραψε ένα εγχειρίδιο ρητορικής, για
        κάποια έργα στην ποιητική διάσταση          όλες τις διαστάσεις που καθορίζουν
  10
        του ανθρώπου, δηλαδή στο γεγονός           την αποτελεσματικότητα ενός ρητορι-
        ότι παράγει προϊόντα. Μην ξεχνάμε           κού λόγου.

        ότι «ποιώ» στα αρχαία ελληνικά ση-          Στο γνωστό σύγγραμμά του «Περί
        μαίνει δημιουργώ, φτιάχνω κάτι. Το          Ποιητικής», ο Αριστοτέλης αναφέ-

        πιο χαρακτηριστικό και πιο γνωστό           ρεται στην ουσία και όχι γενικά στο
        έργο του είναι η «Ποιητική» του. Είναι        φαινόμενο της ποίησης και ειδικότε-
        ίσως δυσδιάκριτη η διάκριση, αλλά,          ρα στην τελευταία της λέξη, στην τρα-

        κατά τον Αριστοτέλη, είναι άλλο η        γωδία. Μάλιστα, λέγεται ότι δεύτε-
        ποίηση και άλλο η πράξη. Στην ποίηση         ρος τόμος της Ποιητικής, που χάθηκε,

        παράγουμε κάτι, δημιουργούμε κάτι,          ήταν αφιερωμένος στην κωμωδία. ς'
        ενώ στην πράξη κάνουμε απλώς κάτι           αυτό το χαμένο, σύγγραμμα Περί

        ως άνθρωποι.                     κωμωδίας του Αριστοτέλη στή-
        Εκτός από την Ποιητική και η «Ρητο-          ριξε το σενάριό του ο όυμπέρτο

        ρική» θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα           Έκο στο Όνομα του Ρόδου.
        σύγγραμμα ποιητικής, αν και συνή-           Αυτό που κάνει ο Αριστοτέλης στην
        θως συνδέεται στενά με τα έργα περί          Ποιητική είναι ενδιαφέρον. Δεν ανα-

        λογικής του Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέ-          λύει τη εξέλιξη της ποιητικής τέχνης
        λης θεώρησε σημαντικό να δώσει στη          ξεκινώντας από το έπος και τη λυρική

        ρητορική - σε αντίθεση με την απόρρι-         ποίηση για να καταλήξει στην τραγω-
        ψή της από τον Πλάτωνα - μία συγκε-          δία, ακολουθώντας δηλαδή μια ιστο-
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15