Page 12 - mag91
P. 12

Ας φιλοςοφήςουμε…          Ο Αριστοτέλης

        Η γραφΗ
        του αριστοτέλΗ


        Το πρώτο που μπορεί να επισημάνει           μένο στους προηγούμενους φιλοσό-

        κανείς για τον Αριστοτέλη, ειδικά όταν        φους. Ακόμα και στον Πλάτωνα, που
        κάποιος τον μελετά αμέσως μετά τον          είναι πολύ κοντά με τον Αριστοτέλη,
        Πλάτωνα, τον Σωκράτη και τους σο-           δεν είναι σαφές πού πρέπει να ανα-

        φιστές, είναι πόσο σύγχρονος μπορεί          τρέξουμε, για να μελετήσουμε τη θε-
  12     να μας φαίνεται. Η διαφορά του με           ωρία των Ιδεών ή την ηθική του Πλά-

        τους προηγούμενους φιλοσόφους εί-           τωνα ή την πολιτική του φιλοσοφία. Ο
        ναι τεράστια. Ένα αριστοτελικό έργο,         Αριστοτέλης είναι λοιπόν, θα λέγαμε

        μια αριστοτελική πραγματεία, θυμίζει         σε πρώτη ματιά, ένας συστηματικός
        πάρα πολύ μια σύγχρονη επιστημο-           συγγραφέας.
        νική ή φιλοσοφική πραγματεία, ένα           Το δεύτερο στοιχείο, που τον κάνει

        σύγχρονο επιστημονικό ή φιλοσοφι-           επίσης πιο κοντινό και οικείο, είναι
        κό βιβλίο. Και αυτό, γιατί γράφει σε         το πώς διαρθρώνει τα γραπτά του,

        απλό λόγο πεζό, διευθετώντας τα θέ-          η δομή των γραπτών του: δηλώνει,
        ματά του με έναν τρόπο που μας είναι         πρώτα απ’ όλα, πάντα το θέμα του.
        οικείος.                       Ότι θα αναζητήσουμε, θα συζητήσου-

        Όταν θέλουμε, για παράδειγμα, να           με, θα προσπαθήσουμε να λύσουμε
        μελετήσουμε τη λογική του Αριστοτέ-          το εξής συγκεκριμένο πρόβλημα. Ξε-

        λη, ξέρουμε ότι θα πάμε στα συγκε-          κινώντας λοιπόν ένα θέμα ο Αριστο-
        κριμένα συγγράμματα λογικής, και          τέλης, το πρώτο που κάνει πάντα εί-
        εκεί θα δούμε τι έχει να μας πει ο Αρι-        ναι να ανατρέχει στο τι είπαν γι’ αυτό

        στοτέλης για τη λογική. Το ίδιο ισχύει        οι προηγούμενοι φιλόσοφοι και επι-
        για τη βιολογία, το ίδιο για τη θεωρία        πλέον τι πιστεύει και γενικά ο κόσμος

        της τραγωδίας, την «ποιητική», το ίδιο        για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό δίνει
        ισχύει για την ηθική του Αριστοτέλη.         έναν χαρακτήρα συνέχειας στο έργο
        Όλο αυτό δεν ήταν καθόλου δεδο-            του Αριστοτέλη με την προηγούμενη
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17