Page 7 - mag_93
P. 7

του Βασίλη Αρδά        και να σου μπαλώνουν κάθε τρύπα            με κλείσει ή θα αυτοκλειστώ;

        και κάθε φθορά σου. Να είσαι όμως           Σταμάτησε και τώρα ο ιδρώτας ήταν
        βέβαιος ότι θα σε αφήσω πίσω μου           παγωμένος, δεν ήταν από την προ-

        με κάθε κόστος".                   σπάθεια, ήταν ο ιδρώτας που προκά-

        Γονάτισε και άρχισε να σκάβει και           λεσε η σκέψη του νέου κύκλου. Κοί-
        να σκάβει και να ρίχνει πίσω του ότι         ταξε προς τα πάνω, δεν έβλεπε φως

        έβρισκε χώματα, πέτρες, λάσπες,            μόνο σκοτάδι και τότε συνειδητοποί-
        χόρτα. Κάποια στιγμή, όταν είχε φτά-         ησε ότι είχε σκάψει βαθιά... πολύ βα-

        σει αρκετά βαθιά, κάθισε ανακουφι-          θιά. Διάφορες σκέψεις περνούσαν κι
        σμένος και ξεκούραστος παρόλη την           έφευγαν από το μυαλό του ρωτούσε

        προσπάθεια που είχε κάνει. Είδε τα          κι απαντούσε ο ίδιος άλλοτε δυνατά

        ματωμένα χέρια του που ήταν ανα-           και άλλοτε από μέσα του. Αν είναι να
        κατεμένα με χώματα και δεν μπόρε-           μπω σε νέο κύκλο γιατί να φύγω από

        σε να καταλάβει που έβρισκε τη δύ-          αυτόν που είμαι; Πώς όμως να μεί-
        ναμη να συνεχίζει. Συμπέρανε όμως           νω αφού θέλω να φύγω και για αυτό              7

        ότι δεν ήταν δύναμη ήταν η θέληση           σκάβω και σκάβω. Για αυτό μιλούσα
        που τον έκανε να συνεχίζει. Θέληση          με τον τοίχο μου και του είπα ότι θα

        να φύγει από το χθες και το σήμερα...         τον ξεπεράσω. Θα φύγω και που θα

        να πάει μπροστά σε κάτι διαφορετικό          πάω; Τί νέο αυτό που είναι έξω από
        που μπορεί να μην το γνώριζε αλλά           τον κύκλο; Και θα είμαι μόνος μου; Τι

        ήταν βέβαιος ότι αυτό που ήταν σή-          θα πει μόνος; Δε σου είσαι αρκετός;
        μερα δεν του έκανε, δεν το ήθελε.           Σίγουρα θα υπάρχουν κι άλλοι που

        Ξανάρχισε το σκάψιμο φανερά πιο            θα έχουν σκάψει σε άλλη πλευρά και

        ήρεμος και ταυτόχρονα σκεφτόταν τί          θα έχουν τις ίδιες ανησυχίες... κι αν
        θα κάνει όταν θα βγει από τον κύκλο.         δεν υπάρχουν; Σιγά που είσαι ένας

        Ήταν βέβαιος πως θα τα καταφέρει,           και μοναδικός, και κείνοι θα θέλουν
        του ήταν αρκετό να βγει και μετά θα          να είμαι μαζί τους; Εσύ θα θέλεις να

        τα ξεκινούσε όλα από την αρχή. Μό-          είσαι μαζί τους; Θα μπορείς; Γιατί να

        λις ήρθε στο μυαλό του η νέα αρχή           φύγω; Θέλεις να φύγεις γιατί έχασες;
        προβληματίστηκε, δηλαδή ποιά θα            Όχι δεν έχασα... είσαι σίγουρος; Δεν

        είναι η νέα αρχή, ένας καινούριος          ξέρω... τι δεν ξέρεις; Αν δεν ξέρεις
        κύκλος, μια άλλη περιφέρεια που θα          γιατί απογοητεύτηκες; Δεν ξέρω...           ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙλη ΠΡΑΤΣΙΝΑΚη "ΑληΤΙΚΑ ΣΤΙχΑΚΙΑ",
       ΑΠΟ ΤΟ cd "aΓΡΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ" ΣΕ ΣΤΙχΟΥΣ ΤηΣ χΡΥΣΟΥλΑΣ ΔΙΠλΑΡη ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚη ΑΠΟΣΤΟλΟΥ ΡΙζΟΥ
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12